liczenie na białym kalkulatorze

Ile zarabia się w banku?

Większości z nas wydaje się, że osoby pracujące w banku zarabiają ogromne pieniądze. A jak jest naprawdę? Ile zarabia się w banku? Od czego zależy wynagrodzenie pracownika banku?

Od czego zależą zarobki w banku?

Zanim odpowiemy na pytanie o to, ile zarabia się w banku, musimy pochylić się nieco nad tym, od czego zależy wysokość zarobków pracowników sektora bankowego, bowiem są one bardzo zróżnicowane. Trudno uogólniać tego typu dane, właśnie dlatego trzeba dokonać analizy wynagrodzeń. Okazuje się bowiem, że nie każdy bankier jest milionerem.

Na wysokość zarobków w banku, tak jak w wielu innych branżach, przede wszystkim wpływ ma wielkość miejscowości. Na zupełnie inne zarobki liczyć mogą osoby ze stolicy niż te z małych miejscowości. Tak więc nawet piastując to samo stanowisko w tym samym banku, ale w innym mieście, trzeba liczyć się z tym, że otrzyma się za nie niższe wynagrodzenie.

Oprócz lokalizacji kluczowe jest również to, czy pracuje się w oddziale, czy w centrali banku. Wiadome jest, że osoby, które są zatrudnione w punktach rozsianych po całej Polsce, będą zarabiały mniej niż pracownicy z głównej siedziby.

Kolejną kwestią jest stanowisko, jakie zajmuje pracownik w banku. Specjalizacja ma ogromne znaczenie. Pensja doradcy klienta będzie znacznie niższa niż dyrektora oddziału. Jednak co istotne, w bankach można liczyć na możliwość awansu. Tak więc zatrudniając się na niższe stanowisko, warto się nie poddawać, a poszerzać swoje umiejętności, by móc piąć się po szczeblach kariery, zwiększając tym samym swoje wynagrodzenie.

Ile zarabia doradca klienta w banku?

W banku można zarabiać kilka, a można kilkadziesiąt tysięcy złotych. Analizę zarobków warto przeprowadzić, począwszy od najmniej zarabiających, a więc od doradców klienta. Niestety nawet tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, gdyż zależy to od tego, jak duża odpowiedzialność ciąży na danym pracowniku i jakie produkty ma sprzedawać. Najmniej zarobi doradca klienta indywidualnego bankowości detalicznej, a najwięcej osoba zajmująca się klientem strategicznym bankowości przedsiębiorstw. O jakich zarobkach mówimy? Minimalnie doradca klienta może dostać 4000 zł brutto, a maksymalnie 22 000 złotych brutto miesięcznie. Oczywiście przy pełnym etacie.

Analityk kredytowy – ile zarabia?

Analitycy kredytowi przede wszystkim odpowiedzialni są za analizę wniosków klientów indywidualnych lub przedsiębiorstw o przyznanie finansowania. Robić muszą to w oparciu o ścisłe wytyczne narzucone przez departament ryzyka. Pensja analityka kredytowego będzie zależała od tego, czy zajmuje się segmentem detalicznym, czy segmentem przedsiębiorstw. Minimalnie zarobić można na tym stanowisku 5 tysięcy złotych brutto, a maksymalnie 15 tysięcy złotych brutto.

Ile zarabiają specjaliści ds. ryzyka w bankowości?

A co ze specjalistami oceniającymi ryzyko? Na jakie zarobki mogą liczyć? Z pewnością osoby, które badają ryzyko w bankach, mogą otrzymać podwyżki i zarabiać znacznie więcej niż doradcy klienta. W zależności od stanowiska mówi się o pensji w granicach 6500-15000 złotych brutto miesięcznie. Jednak najwyższa kwota należy do kierownika.

Ile zarabia bankier?

A na jaką pensję może liczyć osoba na dyrektorskim stanowisku w banku? Można założyć, że średnio dyrektorzy banków zarabiają od 10 tys. zł do 31 tys. zł brutto miesięcznie. Na największe dochody mogą liczyć Dyrektorzy Sprzedaży Bankowości Przedsiębiorstw i Dyrektorzy Sprzedaży Bankowości Detalicznej. Zdecydowanie najmniej na dyrektorskich stanowiskach zarabiają Dyrektorzy Placówek Detalicznych.

kobieta-wyplaca-pieniadze-z-bankomatu

Definicja banku. Co to jest bank?

Zazwyczaj nie zastanawiamy się nad tym, jak zdefiniować można niektóre pojęcia. Okazuje się jednak, że może być to kluczowe, aby zrozumieć pewne zagadnienia. Podobnie może być z bankami. Aby w pełni pojąć, czym się zajmują i jakie oferty świadczą, warto poznać definicję słowa „bank”. Co oznacza? Czym jest bank? Jakie są jego zadania?

Co to jest bank?

Dla większości z nas bank jest instytucją, która zajmuje się pośrednictwem finansowym, a więc dokonuje transformacji środków finansowych i ryzyka. Choć zadania ma różne, to warto zaznaczyć, że posiada wyłączne prawo do prowadzenia działalności depozytowo-kredytowej. Jest to uregulowane prawnie. Inne instytucje, które zajmują się podobnymi działaniami, ale nie są bankami, określa się parabankami.

Bank jako osoba prawna prowadzi działalność, która głównie polega na przyjmowaniu depozytów oraz udzielaniu kredytów, ale oczywiście ma znacznie szerszą ofertę, której składniki wymieniane są w statucie banku.

Definicja banku

Dla pełnego zdefiniowania banku, niezbędne jest również odniesienie się do etymologii słowa. Zakłada się, że nazwa „bank” pochodzi od francuskiego słowa banque i od włoskiego słowa banco, oznaczających stół, przy którym pracowali włoscy handlarze pieniędzmi. W momencie, gdy w handlu zaczęto stosować monety kruszcowe, przekazywali „pieniądze” od jednych klientów do drugich. Co ciekawe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, używanie nazwy „bank” jest zastrzeżone.

Jak działa bank?

Warto zaznaczyć, że działalność banku nie jest możliwa bez klientów. Wszystko z uwagi na to, że jest pośrednikiem. Tego typu instytucja finansowa umożliwia wykorzystanie środków pieniężnych klientów, którzy mają nadwyżki kapitałowe przez tych, którzy mają ich braki. Banki dysponują pieniędzmi klientów, którzy oddają je do depozytów. Właśnie dlatego zalicza się je do instytucji zaufania publicznego, bowiem powierzając im własne pieniądze, wspomaga się inne osoby.

Jednocześnie wiedząc, że ma się gwarancję depozytu. To odróżnia banki od innych elementów systemu finansowego. System gwarancji depozytów to zapewnienie dla deponentów wpłat, że otrzymają je z powrotem (do określonej przepisami prawa kwoty), nawet w razie niedostępności środków lub w sytuacji upadłości banku. Za bezpieczeństwo środków zgromadzonych w polskich bankach odpowiada Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

A jakie czynności może wykonywać bank? Przede wszystkim może udzielać kredytów i pożyczek, a także poręczeń, prowadzić rachunki bankowe, emitować bankowe papiery wartościowe, nabywać i zbywać wierzytelności, dokonywać operacji czekowych i wekslowych.

Bank centralny – co to?

Co ciekawe, banki nie są zostawione same sobie. Dzięki połączeniu z bankiem centralnym tworzą dwuszczeblowy system bankowy. Pierwszym szczeblem jest właśnie ów bank centralny. Jego najważniejszym zadaniem jest to, że jest bankiem państwa. Drugim, że góruje w kwestii bycia bankiem emisyjnym. Trzecie zadanie to bycie bankiem dla banków. Nie znajdziemy wśród zadań banku centralnego usług skierowanych do osób prywatnych.

portfel z kartą kredytową

Jak zamknąć konto w banku?

Masz konto w banku, ale pojawiły się opłaty? A może skończyła się jakaś promocja, czy zwyczajnie chcesz się rozstać z jakąś firmą? Nie wiesz jednak, jak się za to zabrać? Podpowiadamy!
Czytaj więcej „Jak zamknąć konto w banku?”