Wspólne konto bankowe

Jak założyć wspólne konto bankowe?

Od wielu lat banki proponują – głównie parom lub współmałżonkom – wspólne konta bankowe. Taka opcja często wybierana jest w przypadku prowadzenia z drugą osobą gospodarstwa domowego, jednak w istocie wspólny rachunek bankowy może założyć dwójka, trójka lub nawet czwórka niezwiązanych ze sobą formalnie albo więzami krwi osób. Jak założyć wspólne konto bankowe? I jakie są zalety prowadzenia takiego rachunku?

Czym charakteryzuje się wspólne konto bankowe?

Wspólne konto bankowe to usługa skierowana dla osób, które z różnych względów mają wspólne wydatki. Współwłaścicielami takiego konta mogą być małżonkowie, ale również osoby niezwiązane ze sobą prawnie i niespokrewnione. I choć założenie wspólnego konta nie wpływa na korzystniejsze rozliczanie podatków czy przyznawanie przez urzędy rozmaitych świadczeń dla osób niebędących w związku małżeńskim, jest to pewnego rodzaju symboliczne docenienie na przykład partnerów żyjących w związkach nieuregulowanych prawnie. Wspólne konto mogą założyć także przyjaciele, rodzeństwo, czy nawet ludzie znający się dość słabo, których jednak łączy jakiś wspólny cel (na przykład projekt artystyczny lub innego rodzaju przedsięwzięcie). W każdym przypadku należy dokładnie sprawdzić ofertę banku, który proponuje taki produkt, aby uniknąć ukrytych kosztów. Korzystne konta bankowe pomoże wybrać Bankier, warto zwrócić uwagę m.in. na kwestię dwóch (lub więcej) kart bankomatowych i potencjalnych opłat związanych z ich używaniem.

Wspólne konto bankowe – co mogą użytkownicy?

Wspólne konto bankowe charakteryzuje się umową, która podpisywana jest  przez wszystkie strony (niektóre banki oferują założenie wspólnego konta bankowego nawet 4 osobom). Warto wiedzieć, że wspólne konta charakteryzują się przede wszystkim tym, że wszystkie zmiany odnośnie samego konta (jak możliwość skorzystania z debetu czy inne kwestie) muszą być uzgadniane i podpisane przez wszystkich właścicieli. Natomiast samo użytkowanie konta jest dowolne. Każdy współwłaściciel ma więc dostęp do:
• możliwości wpłaty środków na konto;
• dokonywania przelewów;
• wypłat w bankomatach;
• dokonywania spłat kredytów czy debetów.

Niezależnie od stopnia zaufania do osoby, z którą chcemy założyć wspólne konto, zawsze warto mieć także osoby rachunek indywidualny, na który będziemy wpłacać swoje środki, i do którego będziemy mieć wyłączny dostęp.

Wspólne konto bankowe – jakich dokumentów potrzebuję do jego założenia?

Aby założyć wspólne konto bankowe, bank będzie potrzebował podpisów wszystkich osób, których dotyczy wskazany rachunek. Jest to warunek obowiązkowy – nie da się go obejść. Zasady są takie same zarówno dla osób w sformalizowanych związkach, jak i osób niebędących małżeństwem. Dlatego też niezbędnym dokumentem, jaki musimy posiadać, gdy chcemy założyć wspólne konto, jest dowód osobisty lub paszport. Jeśli chcemy wspólne konto założyć osobiście, w placówce, należy udać się tam z osobą lub osobami, z którymi planujemy otworzenie wspólnego rachunku i uzupełnienie umowy bankowej podpisami wszystkich członków,

Czy mogę założyć wspólne konto online?

Obecnie banki wychodzą również naprzeciw oczekiwaniom klientów w sferze bankowości internetowej. Warto jednak zauważyć, że proces zakładania wspólnego rachunku online musi być odpowiednio zweryfikowany. W takim przypadku konieczna będzie pomoc kuriera. Rachunek zostanie bowiem otwarty dopiero w momencie dostarczenia do banku umowy ze złożonymi podpisami wszystkich współwłaścicieli rachunku. Co prawda istnieją także inne sposoby złożenia podpisu – jak założenie konta online za pomocą e-dowodu, a nawet filmu wideo, w którym potwierdzamy swój podpis. Nie wszystkie banki są jednak zdecydowane na taką opcję. W przypadku umowy podpisywanej klasycznie, przy skorzystaniu z usług poczty bądź firmy kurierskiej, proces założenia wspólnego konta online będzie trwał nieco dłużej, niż założenie konta w placówce. Warto mieć to na uwadze, jeśli zdecydujemy się na założenie wspólnego rachunku bankowego.

pośrednicy finansowi

Co warto wiedzieć o pośrednikach finansowych, zalety współpracy z pośrednikiem finansowym?

Temat finansów to dla wielu z nas bardzo trudny obszar, w którym nie każdy potrafi odnaleźć się bez pomocy. Zarówno w przypadku wzięcia kredytu, jak i chęci zaoszczędzenia (na przykład wybrania odpowiedniego konta oszczędnościowego), może przydać się pomoc pośrednika finansowego. Kim są pośrednicy finansowi i jak wybrać odpowiednią instytucję, która doradzi nam w temacie osobistych finansów?

Kto może być pośrednikiem finansowym?

Pośrednicy finansowi to firmy, które zajmują się szeroko pojętym obrotem pieniędzmi. Świadczą więc one usługi w zakresie doradztwa zarówno dotyczącego pośrednictwa we wszelkiego rodzaju inwestycjach, jak i w przypadku nieco bardziej prozaicznych instrumentów finansowych, takich jak kredyty czy pożyczki. W zespół firmy oferującej doradztwo finansowe wchodzą specjaliści, którzy muszą posiadać odpowiednie uprawnienia. Dodatkowo, instytucje świadczące usługi finansowe muszą widnieć w bazie danych Komisji Nadzoru Finansowego.

Pośrednictwem finansowym zajmują się różne firmy, między innymi helikon.net.pl. Wybranie odpowiedniej firmy doradczej jest niezwykle ważne, jeśli odpowiednio chcemy gospodarować swoimi pieniędzmi.

Jakie kompetencje musi mieć osoba, która jest pośrednikiem finansowym? Na pewno wymagane jest ukończenie studiów wyższych w dziedzinie ekonomii, prawa lub też zdanie odpowiedniego egzaminu przygotowanego właśnie przez Komisję Nadzoru Finansowego. Pośrednikiem finansowym mogą być maklerzy giełdowi, brokerzy, doradcy inwestycyjni czy pośrednicy kredytu hipotecznego.

Jak działają pośrednicy finansowi?

Pośrednicy finansowi to osoby, które nie tylko doradzą odpowiedni instrument finansowy bądź inwestycję, ale także przedstawią plan finansowy dobrany do potrzeb klienta. Warto jednak wiedzieć, że wynagrodzenie pośrednika finansowego opiera się na prowizji pobranej od konkretnego instrumentu finansowego – kredytu, ubezpieczenia czy też inwestycji. Należy też zaznaczyć, że prowizja ta pobierana jest bezpośrednio od konkretnej placówki, z którą pośrednik współpracuje, na przykład banku. Jego honorarium wliczane jest więc na przykład w koszty kredytu. Dodatkowo część tej kwoty musi zostać odprowadzona do KNF. Skorzystanie z pomocy pośrednika finansowego jest więc w pewnym sensie oddaniem steru w ręce doświadczonej osoby, która naprawdę zna się na finansach, a dodatkowo może dostarczyć nam gotowy, sprawdzony produkt.

Zalety współpracy z pośrednikiem finansowym

Chociaż pośrednicy finansowi pobierają od porad czy też finalnego ulokowania środków klienta konkretną prowizję, współpraca z nimi może być niezwykle opłacalna. Pośrednicy finansowi to osoby, które znają bardzo dobrze rynek finansowy, a także wszelkie rodzaje kredytów, ubezpieczeń czy inwestycji. Mając porównanie pośród oferty wielu banków i innych instytucji, mogą dobrać odpowiednią ścieżkę ulokowania kapitału, a co za tym idzie, najkorzystniejszej opcji oszczędzania czy kredytu. Jest to opłacalne, ponieważ samemu nie mamy często odpowiedniego oglądu na oferowane na rynku opcje. Pośrednik natomiast weźmie pod uwagę osobiste finanse klienta i wskaże najkorzystniejszą na rynku opcję gospodarowania kapitałem.