banknoty i monety

Czy banki w Polsce są bezpieczne w czasie kryzysu?

Trudna sytuacja na świecie zmusza wielu Polaków do zadania sobie pytania, czy banki są bezpieczne? Nie można się temu dziwić, obecny czas kryzysu dla wielu jest bardzo ciężki, a wizja potencjalnej utraty oszczędności mogłaby zakończyć się katastrofą. Przyjrzyjmy się zatem sytuacji banków w Polsce.

Czy banki w Polsce są bezpieczne?

Normalne jest, że w czasie kryzysu obywatele zaczynają obawiać się o swoje środki i posiadane oszczędności. Ostatni czas bardzo mocno pokazał nam, że nie można wszystkiego zaplanować i przygotowanym trzeba być na sytuacje, o których wcześniej się nawet nie pomyślało.

Warto jednak mieć na uwadze, że nawet najmniej oczekiwane zdarzenia nie zagrażają bezpieczeństwu bankowości. I nie trzeba ani przelewać swoich oszczędności na inne rachunki, ani wypłacać masowo gotówki z gotówkomatu. Można więc z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że zarówno banki w Polsce są bezpieczne, jak i nic nie zagraża wykonywanym transakcjom, np. bezgotówkowym, czy przelewom.

Czy pieniądze w banku są bezpiecznie w czasie wojny?

Podkreślić należy, że nawet najczarniejsze scenariusze nie spowodują, że instytucje finansowe w Polsce przestaną z dnia na dzień funkcjonować. Dobrym przykładem jest bankowy rynek ukraiński, który nawet mimo konfliktu zbrojnego działa i nie uległ załamaniom. Można więc być spokojnym o swoje środki posiadane na rachunkach i uznać, że banki w Polsce są bezpieczne.

Oprócz samych gwarancji bezpieczeństwa, które przekazuje nam NBP, trzeba wiedzieć, że na straży naszych środków stoi również Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Instytucja ta powstała na mocy ustawy z 1994 roku, a od 2016, działalność przymusowej restrukturyzacji i gwarantowania depozytów została doprecyzowana.

Jak działa Bankowy Fundusz gwarancyjny w czasie kryzysu?

Działalność BFG polega na wypłacaniu środków, do zagwarantowanej ustawą sumy, w sytuacji ogłoszenia upadłości przez bank. Oprócz tego do zadań BFG należy prowadzenie restrukturyzacja banków i SKOK-ów, które zagrożone są potencjalną upadłością i udzielania wsparcia finansowego.

Zastanawiając się więc jak wybrać konto dla studenta, dziecka, seniora, warto zwrócić uwagę na te, które objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Dzięki temu, w razie jakichkolwiek problemów, skorzysta się z procedury związanej z wypłatą środków gwarantowanych ustawowo, która mówi o:

  • wypłacie pieniędzy w ciągu 7 dni od ogłoszenia upadłości,
  • wypłacie środków w postaci gotówki lub przelaniu ich na inny rachunek,
  • gwarancji depozytów, która obejmuje wszystkie środki zgromadzone na koncie osobistym.

Na sytuację na świecie nie mamy żadnego wpływu, jednak rząd, dzięki wprowadzeniu odpowiednich ustaw, zagwarantował zminimalizowanie negatywnych skutków związanych z upadłością banków. Mamy więc pewność, że przynajmniej część naszych pieniędzy będziemy w stanie skutecznie odzyskać. Czasy kryzysu nie są łatwe, ale banki w Polsce są bezpieczne i na szczęście nic nie wskazuje na to, żeby miało się to zmienić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *