kobieta-wyplaca-pieniadze-z-bankomatu

Definicja banku. Co to jest bank?

Zazwyczaj nie zastanawiamy się nad tym, jak zdefiniować można niektóre pojęcia. Okazuje się jednak, że może być to kluczowe, aby zrozumieć pewne zagadnienia. Podobnie może być z bankami. Aby w pełni pojąć, czym się zajmują i jakie oferty świadczą, warto poznać definicję słowa „bank”. Co oznacza? Czym jest bank? Jakie są jego zadania?

Co to jest bank?

Dla większości z nas bank jest instytucją, która zajmuje się pośrednictwem finansowym, a więc dokonuje transformacji środków finansowych i ryzyka. Choć zadania ma różne, to warto zaznaczyć, że posiada wyłączne prawo do prowadzenia działalności depozytowo-kredytowej. Jest to uregulowane prawnie. Inne instytucje, które zajmują się podobnymi działaniami, ale nie są bankami, określa się parabankami.

Bank jako osoba prawna prowadzi działalność, która głównie polega na przyjmowaniu depozytów oraz udzielaniu kredytów, ale oczywiście ma znacznie szerszą ofertę, której składniki wymieniane są w statucie banku.

Definicja banku

Dla pełnego zdefiniowania banku, niezbędne jest również odniesienie się do etymologii słowa. Zakłada się, że nazwa „bank” pochodzi od francuskiego słowa banque i od włoskiego słowa banco, oznaczających stół, przy którym pracowali włoscy handlarze pieniędzmi. W momencie, gdy w handlu zaczęto stosować monety kruszcowe, przekazywali „pieniądze” od jednych klientów do drugich. Co ciekawe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, używanie nazwy „bank” jest zastrzeżone.

Jak działa bank?

Warto zaznaczyć, że działalność banku nie jest możliwa bez klientów. Wszystko z uwagi na to, że jest pośrednikiem. Tego typu instytucja finansowa umożliwia wykorzystanie środków pieniężnych klientów, którzy mają nadwyżki kapitałowe przez tych, którzy mają ich braki. Banki dysponują pieniędzmi klientów, którzy oddają je do depozytów. Właśnie dlatego zalicza się je do instytucji zaufania publicznego, bowiem powierzając im własne pieniądze, wspomaga się inne osoby.

Jednocześnie wiedząc, że ma się gwarancję depozytu. To odróżnia banki od innych elementów systemu finansowego. System gwarancji depozytów to zapewnienie dla deponentów wpłat, że otrzymają je z powrotem (do określonej przepisami prawa kwoty), nawet w razie niedostępności środków lub w sytuacji upadłości banku. Za bezpieczeństwo środków zgromadzonych w polskich bankach odpowiada Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

A jakie czynności może wykonywać bank? Przede wszystkim może udzielać kredytów i pożyczek, a także poręczeń, prowadzić rachunki bankowe, emitować bankowe papiery wartościowe, nabywać i zbywać wierzytelności, dokonywać operacji czekowych i wekslowych.

Bank centralny – co to?

Co ciekawe, banki nie są zostawione same sobie. Dzięki połączeniu z bankiem centralnym tworzą dwuszczeblowy system bankowy. Pierwszym szczeblem jest właśnie ów bank centralny. Jego najważniejszym zadaniem jest to, że jest bankiem państwa. Drugim, że góruje w kwestii bycia bankiem emisyjnym. Trzecie zadanie to bycie bankiem dla banków. Nie znajdziemy wśród zadań banku centralnego usług skierowanych do osób prywatnych.

One Reply to “Definicja banku. Co to jest bank?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *