Regulamin serwisu banki365.pl

Główne zasady:

  • statut zawiera zasady i wymogi korzystania ze strony banki365.pl,
  • żeby korzystać z bloga, potrzebna jest niepłatna rejestracja,
  • rejestracja jest jednoznaczna z respektowaniem reguł regulaminu.

Serwis odmawia kopiowania i przedruku artykułów udostępnianych na banki365.pl. Wiąże się to z art. 116 „Ustawa Prawo autorskie i prawa pokrewne” z 4 lutego 1994 r. Pogwałcenie tej zasady związane jest ze zgłoszeniem do organów ścigania.

Wszystkie skutki prawne za publikowane teksty ponosi użytkownik.

Wyłączenie odpowiedzialności posiadacza strony:
– witryna banki365.pl ma styl informacyjny, udostępniane w nim teksty nie stanowią rad lub dyrektyw zachowania w ustalonych sytuacjach,
– posiadacz serwisu nie jest odpowiedzialny za zawartość publikacji, ani za jakiekolwiek szkody występujące w efekcie podporządkowania się zawartości tekstu,
– w tekstach przedstawiane są oceny użytkowników, nie właściciela witryny,
– posiadacz serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zawartość komentarzy dodawanych pod tekstami przez internautów.

Zamieszczanie tekstów:
1. artykuł winna mieć minimum 2500 znaków bez spacji,
2. zamieszczane są wyłącznie nienaganne gramatycznie artykuły, treści z błędami gramatycznymi i ortograficznymi są niedopuszczalne,
3. każda treść winna mieć fotografię w zgodzie z tematyką tekstu. Dodany plik powinien być zgodny z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
4. treść tekstu winna być unikalna i nie może znajdować się na różnych serwisach, zarówno przed, jak i po zamieszczeniu na banki365.pl,
5. autor artykułu zawiadamia, że przemyślenia przedstawione w publikacji stanowią jego własne opinie. Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za zawartość publikacji i za potencjalne krzywdy powstałe w wyniku zasugerowania się artykułem,
6. artykuły oraz strony w linkach nie mogą posiadać sprzecznej z polskimi przepisami treści, dotyczy to też treści dla osób pełnoletnich,
7. publikowane artykuły muszą być frasobliwe i o charakterze informacyjnym. teksty dodane na witrynie banki365.pl winny być zrozumiałe dla wszystkich czytelników,
8. publikacja może zawierać nie więcej niż jeden link w treści w formie URL lub brand.
9. autor artykułu informuje, że posiada do niej kompletne prawa autorskie.

Decyzje finalne:
Właściciel bloga banki365.pl może odrzucić artykuł bez udzielania powodu. Ponadto nie będą zamieszczane treści, które nie wykonują kryteriów podanych w regulaminie.