Portfel z kartami bankowymi

Darmowe konto w banku. Na czym polega podstawowy rachunek płatniczy?

Podstawowy rachunek płatniczy a inne oferty kont Trzeba pamiętać, że oferta związana z podstawowym rachunkiem płatniczym jest tylko jedną z wielu dostępnych w bankach…. Co ważne, w momencie, gdy z konta nie korzystało się przez okres 2 lat (nie były na nich dokonywane żadne operacje), gdy zostanie założone inne konto w innym banku lub rachunek będzie wykorzystywany w celach nielegalnych, wówczas automatycznie zostanie on zamknięty…. podobne ,